Publisert
03.nov.2020

Med fleksibilitet bygger vi fremtiden

Norge vokser og i takt med at vi blir stadig flere, blir behovet for lokaler til næringsliv og kommunal service også større. På stadig flere hold opplever vi at vi må tilpasse virksomheten til lokaler som er gamle, eller som ikke fyller sin funksjon. Adapteo har hatt stor suksess med å tilby fleksible byggeløsninger tilpasset et samfunn i rask endring.

Det er knapt med lokaler til offentlig og privat virksomhet mange steder i landet. Den åpenbare og tradisjonelle løsningen er å bygge nytt for å erstatte gamle bygg som ofte er i dårlig stand, og for å skape nye plasser for virksomheter i vekst.

Foto: Adapteo

Vanskelig å forutse behov

Men å bygge innebærer mange ganger en enorm investering. Og ofte kan det være vanskelig å forutse hva fremtiden fører med seg. Ingen vil vel bygge for et behov som kanskje ikke finnes i morgen? Dessuten gjør langdryge beslutningsprosesser at det mange ganger er vanskelig å få byggeprosjekter ferdige i tide til at lokaler kan tas i bruk når de trengs. Men bedrifter kan ikke slutte å vokse i påvente av nytt kontor. Skolelever kan ikke tvinges til å gå på kompromiss med utdanningen sin, og de eldre trenger helsetjenester i dag.

Adapteo bygger, leier ut og selger fleksible bygg til skoler, barnehager, kontorer, boliger, eldreboliger og tilstelninger. En industriell byggeprosess og fleksibel produksjon muliggjør raske leveranser, ofte på bare et par uker. Dette er en stor fordel hvis man for eksempel blir tvunget til raskt å evakuere en virksomhet eller møte et behov som oppstår plutselig. De fleksible bygningene oppfyller alle moderne byggestandarder og holder en høy kvalitet som gjør at de kan brukes i lang tid hvis det skulle behøves.

Bygget for fleksibilitet

Bygningene kan kombineres på praktisk talt uendelig mange forskjellige måter for å kunne møte de mest skiftende behov. Enhetene er konstruert for enkelt å kunne tilpasses og skreddersys for forskjellige virksomheter. De kan bli kontorrom, oppbevaringsrom, kjøkken, kjemisaler, pleieavdelinger, boliger, gymsaler eller noe helt annet. Det er behovet som bestemmer størrelse, form og funksjon.

Foto: Adapteo

Et annet viktig aspekt ved fleksibiliteten er det økonomiske. Adapteos løsninger kan kjøpes, leies eller leases. Det innebærer at kunden bare betaler for nøyaktig de lokalene de trenger. Akkurat så lenge de trenger dem. Og hvis behovet endrer seg, kan man raskt tilpasse seg deretter.

Ansvarlig bygging

De fleksible bygningene er skapt for å kunne brukes og tilpasses gang på gang. En skole kan etter å ha stått i flere år i en kommune bygges om for å bli kontorer eller leiligheter et helt annet sted. Dette er eksempel på sirkulærøkonomi og ansvarlig ressursutnyttelse som bidrar til å skape et samfunn som er bærekraftig over tid.

Adapteo hjelper allerede en mengde kommuner og bedrifter rundt om i Norge med å opprettholde god service. På adapteo.no kan du lese mer om hvordan deres fleksible løsninger kan hjelpe samfunnet vårt med å bli mer fleksibelt.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring