Publisert: 08.05.2023 
Annonsørinnhold fra

Gipsplater fra Fredrikstad produseres uten CO2-utslipp

Gyprocs gipsplatefabrikk i Fredrikstad er helelektrifisert. I praksis betyr det at produksjonen nå er helt uten CO2-utslipp. Det vil gi merkbare konsekvenser på byggenes klimaregnskap. 

Platene som produseres i Fredrikstad vil merkes som Gyproc® Klima, for å markere at de er CO2-fritt produsert. For øvrig er produktnavning og -egenskaper som før.

– Her er det mulig å gjøre et betydelig CO2-kutt, bare ved å velge riktige gipsplater, fastslår Andreas Fritzsønn, som er norgessjef for Saint-Gobain-merkevarene Gyproc®, Glava® og Weber.

Andreas Fritzsønn, norgessjef for Saint-Gobain-merkevarene Gyproc®, Glava® og Weber

Produktene i Klima-serien vil ha et CO2-avtrykk som er rundt 75 prosent lavere enn andre, alternative produkter, for eksempel tradisjonell gips og de fleste trebaserte plater. Tallet omfatter alt av CO2-utslipp i forbindelse med produksjon (A1-A3).

Avhengig av hva slags bygg det er snakk om, og hvilke øvrige materialer som brukes, er det beregnet at en overgang til Klima-plater alene typisk redusere byggets totale CO2-avtrykk med mellom 1 og 7 prosent.

Ny fabrikk

Årsaken til det hele, er at Gyproc-fabrikken i Fredrikstad nå er helelektrifisert. Dette i motsetning til gipsplatefabrikker ellers i verden, som bruker gass som viktigste energikilde. Omleggingen gir et umiddelbart CO2-kutt på 16 000 tonn i Fredrikstad.

Imidlertid har også kapasiteten og energieffektiviteten økt betydelig, slik at CO2-reduksjonen er på hele 23 000 tonn, sammenlignet med om fabrikken hadde brukt gammel teknologi. Det tilsvarer utslippet til 14 000 bensinbiler.

Andreas Fritzsønn, norgessjef for Saint-Gobain-merkevarene Gyproc®, Glava® og Weber

– Innovasjoner som dette er avgjørende for at byggebransjen skal kunne bidra til at vi når samfunnets klimamål. Dette er konkrete forbedringer som tar oss i riktig retning, og som jeg er sikker på at mange av våre kunder vil verdsette, sier Fritzsønn.

Selv om produksjonen som sådan nå er CO2-fri, betyr ikke det at gipsplatene er helt utslippsfrie. Både transport og innsatsfaktorer som papir og emballasje gjør at platene ikke er helt uten klimaavtrykk når de kommer til byggeplassen.

Stadig strengere krav til bygg

Fra og med juli i år, må det leveres klimagassregnskap på materialer for alle store bygg for å oppfylle kravene i TEK. Samtidig er kravene strenge for den som har ambisjoner om en BREEAM-klassifisering på høyere nivå.

Klima-serien fra Gyproc vil i så måte være et kjærkomment bidrag. Gipsplater utgjør typisk 9,1 prosent av CO2-avtrykket til et småhus, ifølge en utregning gjort av Asplan Via på vegne av Enova. Ved å bruke plater fra Klima-serien, er det beregnet at dette vil reduseres til under 2,5 prosent.

I Norge monteres det årlig i størrelsesorden 40 millioner kvadratmeter gips. Hvis alt dette, helt hypotetisk, ble erstattet med Gyproc® Klima-plater, ville byggenæringen ha kuttet CO2-utslippet med rundt 60 000 tonn per år.

Email
Kopier link
Del med
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring