Publisert
05.mai.2020

Et stort skritt mot BIM-standardisering – EN ISO 23386 publisert

Etter mer enn 3 års arbeid har byggebransjen endelig fått en global standard for utvikling av “egenskaper” (eng: properties) – EN ISO 23386. Dette er et viktig skritt mot BIM-standardisering og sømløs digial kommunikasjon mellom aktørene i byggenæringen. Hvorfor er EN ISO 23386 viktig for din organisasjon? Hovedformålet med den nye standarden EN ISO 23386 […]

Etter mer enn 3 års arbeid har byggebransjen endelig fått en global standard for utvikling av “egenskaper” (eng: properties) – EN ISO 23386. Dette er et viktig skritt mot BIM-standardisering og sømløs digial kommunikasjon mellom aktørene i byggenæringen.

Hvorfor er EN ISO 23386 viktig for din organisasjon?

Hovedformålet med den nye standarden EN ISO 23386 er å sikre kvalitet i utvekslingen av data mellom ulike aktører i ulike verktøy. Slike verktøy kan være digitale modeller (som består av strukturert data, geometri og dokumentasjon), digitale produktkonfiguratorer, interne PIM-systemer, FDV-systemer, m.m.
I dag er det et økende behov for digital utveksling av informasjon om egenskaper til produkter, systemer, komponenter og prosesser. For å sikre at disse egenskapene er maskinlesbare, konsistente og kan brukes til ulike formal, må vi bruke en standardisert metode for å opprette dem. Det er nettopp det den nye standarden EN ISO 23386 tar for seg.
Her er de viktigste poengene som den nye standarden avklarer.

Poeng 1: Egenskaper og attributter

En produktegenskap (eng. «product property») er den minste byggesteinen som definerer et produkt til digital bruk. Produktegenskapene er videre definert ved hjelp av «metadata» som i denne sammenheng kalles «attributter». Eksempler på attributter er felles navngiving og definisjon, oversettelser og koblinger til andre typer konsepter som «enhet» og «verdi», regler for datatype og format eller versjonshistorikk. Den unike identifikatoren som kalles GUID er også et attributt.
Med andre ord: attributtene beskriver en gitt egenskap. Iht. den nye standarden er disse attributtene avgjørende for at man skal klare å utveksle informasjon digitalt, og samtidig klare å holde kontroll på den dataen man utveksler.

Poeng 2: Egenskaper, attributter og dataordbøker

For at egenskaper og deres relasjoner skal kunne brukes i alle slags systemer, må de lagres et sted. En slik lagringsplass kalles en dataordbok (eng: «data dictionary»).
Det finnes ikke en enkelt dataordbok som brukes i hele verden. Ifølge standarden for dataordbøker ISO 12006-3 (også kjent som International Framework for Dictionaries eller IFD) kan mange organisasjoner utvikle egne dataordbøker.

Ekspertene som har utarbeidet den nye standarden som vi diskuterer i dag, jobber for tiden med samkjøring av EN ISO 23386 og ISO 12006-3 (IFD), slik at alle dataordbøker i verden lagrer egenskaper og tilhørende attributter på samme måte.

- I Cobuilder har vi et eget system som fungerer som en dataordbok. Det kalles Cobuilder Define, sier Lars Fredenlund, adm. dir. i Cobuilder. Takket være vår kunnskap om standarder er vi blant de første som har implementert den nye standarden ISO 23386.

Poeng 3: Egenskaper og styring av egenskaper

For å sikre kvalitet og dermed «tillit» til egenskapene som skal utveksles, setter den nye standarden EN ISO 23386 en ramme for hvordan dataene skal styres (eng: «data governance»).
Den beskriver hvordan egenskaper og attributter skal opprettes i dataordbøker, samt hvordan dette innholdet skal knyttes mot andre dataordbøker.

- I vårt system Cobuilder Define sørger vi for at all kunnskap i form av egenskaper og deres attributter er definert og referert til pålitelige kilder, forteller Lars Fredenlund. - Fageksperter (innenfor et gitt domene) sørger for at data som blir lagt inn følger relevant standard, og har en rigid versjonshåndtering for å holde kontroll.

Cobuilder og EN ISO 23386

Cobuilder følger og deltar aktivt i deling av kunnskap når det gjelder utveksling og bruk av data i BIM.

19. mai arrangerer Cobuilder et gratis webinar om EN ISO 23386. Alle som ønsker å lære mer om hva den nye standarden går ut på og hvilken verdi den gir, er hjertelig velkomne til å melde seg på.
Data skaper verdi, nettopp derfor må det deles, sier Lars Fredenlund i Cobuilder.

- Dette er et grunnleggende prinsipp for oss når vi utvikler vår softwareplattform. God datakvalitet er selve nøkkelen for å sikre god informasjonsflyt og det er dette den nye standarden EN ISO 23386 kan sørge for.

Nå er den nye standarden ISO 23386 tilgjengelig for alle softwareleverandører og da er vi et skritt nærmere en byggenæring som kan dele data på tvers og der alle aktører kan dra full nytte av digital teknologi.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring